Informace ze shromáždění představitelů SDH

1.Schromáždění představitelů SDH 5.11.2016