Informace ze shromáždění starostů okrsku

1. informace ze shromáždění starostů okrsku 18.10.2016